X
تبلیغات
 وبلاگ برای کودکان
نیازمندیهای کودک

دنیای مجازی کودک

وبلاگی درباره دنیای کودک


دنیای مجازی کودک

به بزرگترین شبکه وبلاگنویسی جهان خوش آمدید

The biggest network on blogging in the world

پایگاه جامع آشنائی باقران کریم علوم اسلامی واینترنت

پروژه نماد سازی از حضرت صاحب ویاران ایشان در دنیای مجازی

سایت کتاب هدایت درمرکز دایره و313وبلاگ درپیرامون آن بعنوان نمادی ازآن حضرت و  یاران  ایشان در حکومت جهانی

http://behabadi.ir

http://behabady.ir


ادامه مطلب و نظرات

[1395/10/19-15:41 ]

کتاب بلاگرها

the unic book about iranian bloggers

بنام خدا

سرویسهای وبلاگدهی ازمهمترین سایتهای موجوددردنیای مجازی است درسال۱۳۸۳ اولین سایت وبلاگدهی درکشور ایجاد وبمروربرتعداد انها افزوده شد اهمیت این سایتها درترویج وبلاگنویسی درجامعه است ونقش وبلاگها در جوامع امروزی برکسی پوشیده نیست بنده ازدوسال پیش کارجمع آوری صورتی کامل ازاینگونه پایگاهها راآغازوسرانجام موفق شدم لیست کامل انها را که بالغ بر۳۳۰سایت میشود دروبلاگی تحت عنوان کتاب بلاگرها منتشرکنم سایت حاضرکه یکی ازآن سرویسها  درکشوراست نیز درآن موجود است برای مشاهده کتاب بلاگرها به ادرس زیر مراجعه فرمائید واگرموردی ازقلم افتاده بنده راآگاه فرمائید

http://behabady.persianblog.irادامه مطلب و نظرات

[1393/08/02-18:45 ]

سرویسهای وبلاگدهی ویژه کودکان ودانش آموزان

سرویسهای ویژه کودکان

http://niniweblog.com/

http://ninisalam.com

http://ninipage.com

http://parsbaby.com/

سرویسهای ویژه دانش آموزان

http://sepehrblog.ir


ادامه مطلب و نظرات

[1393/07/08-19:39 ]

زن کودک ودنیای مجازی

بنام خدا

متاسفانه برای مادران وزنان وکودکان در جهان مجازی کارچندانی نشده است .وغالبا کارها مردانه بوده است .البته درزمینه سرویسهای وبلاگدهی وشبکه های اجتماعی بسیار اندک دراین زمینه کار انجام شده است وحضورسایت حاضر که اخیرا فعالیت خودرا آغاز نموده است بفال نیک گرفته وموفقیت سایت ومدیریت آنرا ازخداوند دراین زمینه فرهنگی خواستاریم بنده برخی ازفعالیتهائی که دراین وادی صورت پذیرفته را درچند پست گزارش میکنم امید است مورد پسند واقبال قرار گرفته وموجب رونق این بازار گردد.


ادامه مطلب و نظرات

[1393/01/29-11:49 ]

زن مادر واستقلال

بنام خدا

میگویند خداوند ابتدا آدم را آفرید واو احساس تنهائی کرد پس آنگاه حوارا آفرید هم اورا ازتنهائی درآورد وهم برای فرزندش وخودش مادری کند .آری زن علاوه بر پرورش فرزند خود پرورش دهنده همسر خود نیز هست .اوهمسر خودرا ازمادرش تحویل گرفته وخود نقش مادری را برایش پی میگیرد . اینها دلیل براستقلال زن نسبت به مرد است . خداوند با آفرینش مرد درآغاز قصدداشت تا موجودی مستقلتر ازاو بیافریند تا وی رانیز پرورش دهد . اگر ابتدا زن آفریده میشد شاید دیگر آفرینش مرد نیازی نبود. بار اصلی جهان بردوش زنان ومادران است وبهمین خاطر مساله سنگین سرپرستی ازدوش زنان برگرفته شده وبردوش مردان قرارگرفته است چه زن ومادر خود وظیفه سنگینتری بردوش دارد.


ادامه مطلب و نظرات

[1393/01/29-11:48 ]

کودک مادر وعشق

بنام خدا

دنیای کودکان شگفت انگیز ودیدنی است وشگفت آورتر ازآن دنیای مادران است که در کنار فرزندان خود به پرورش آینده جهان مشغولند زیباترین صحنه های زندگی را تنها میتوان درفضای میان مادر وکودکش دید جائیکه تنها خداوند ازآن آگاهی کامل دارد.مادر آفریدگار کودک خود است وهمچون خداوند هستی بخش با دادن شیر بفرزند خود وسپس شیره جانش به تکامل آفرینش او یاری میرساند.عشقی که میان مادر وفرزند جاری است ازهمان عشق آفریدگارهستی به آفریده های خود مایه میگیرد.


ادامه مطلب و نظرات

[1393/01/29-11:47 ]

مادر خداوند پرورش دهنده کودک است

بنام خدا

خداوند دارای دوصفت بارز است یکی آفرینش ودیگری پرورش (خالقیت وربانیت) نقش اول را به مرد ودومی را به مادر داد مرد درچند لحظه نقش خودرا عملی میکند اما بار اصلی بردوش مادر است که ازهمان آغازین لحظه نطفه درشکم تا پایان عمر این نقش رابردوش میکشد .فرزند زمانیکه برشد کافی رسید خودرا جدا ازمادر میپندارد اما مادر کماکان بااوست وتا لحظه مرگ خود اورا رها نمیکند همانگونه که خداوند ربانیت خودرا درمورد بندگان خود رها نمیسازد.


ادامه مطلب و نظرات

[1393/01/29-11:47 ]